Nieuwbouw 11 woningen Blanke Wiel
Plaats Waalwijk
Ontwerp 2018
Opdrachtgever Pullens bouw
Realisatie 2022
Inhoud 400 m3
Oppervlakte 115 m2
Untitled-2
Untitled-2
Untitled-3

De stilistische details zorgen voor een harmonieuze inpassing van het plan

Untitled-3

Het plan dat Blanke Wiel is genaamd bestaat uit 11 eengezinswoningen. Bestaande uit 2 blokken van 5 en respectievelijk 6 woningen. Om aan te sluiten bij de variëteit en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is ervoor gekozen om de 5 woningen aan het Laageinde individueel herkenbare kopgevels te geven. Dit voorkomt dat de woningen aandoen als een massief woningblok, hetgeen niet passend zou zijn binnen de context van de bestaande stedenbouwkundige omgeving.  De 6 woningen op het woonerf zijn vergeleken met de 5 woningen aan het Laageinde iets minder groot en vormen zo een geleidelijke overgang naar de winterdijk. Aan de noordzijde is nog een geluidswerende voorziening opgenomen ten behoeve van de A59. Deze is echter geïntegreerd in de te realiseren garageboxen en heeft dus niet als dusdanig herkenbaar.

De stilistische details van Blanke Wiel zorgen voor een harmonieuze inpassing van het plan. Ze geven de woningen een eigen karakter, in lijn met de bestaande bouw. Traditioneel en modern
tegelijk. Van de horizontale metselwerkbanden tot de verticale kozijnen. Van de verspringing richting erker tot de kenmerkende, krachtige oranje steen. De kleur en beweging houden het spannend. En wie goed kijkt ziet de knipoog naar de arbeiderswoningen van toen, uiteraard met het comfort van nu.