Nieuwbouw 13 woningen Bernsestraat
Plaats Herpt
Ontwerp 2022
Opdrachtgever Otentiq
Realisatie In ontwikkeling
Inhoud 550-630 m3
Oppervlakte 140-220 m2
Untitled-2
Untitled-2
Untitled-3

Er is aansluiting gezocht bij een erf welke ruim is opgezet en niet gedefinieerd is als een straat.

Untitled-3

Aan de Bernsestraat in Herpt hebben wij een plan gemaakt voor de bouw van een 13-tal woningen. Wij hebben getracht een passend plan te maken binnen de geldende randvoorwaarden. Zo is er een aansluiting gezocht bij een erf. De bestaande boerderij blijft als woning aanwezig, maar wordt vervangen voor een nieuw en maar kleiner exemplaar. Het wordt een vrijstaande woning met stijlkenmerken
en verwijzingen naar een boerderij. De boerderij blijft met de voorgevel op de huidige positie en steekt zo voor de overige bebouwing uit.

Daarnaast liggen aan het erf een 2-tal woningtypen die duidelijk verwijzen naar schuren en loodsen. Er zijn 5 schuurwoningen en 7 loodswoningen in het plan gesitueerd. De zogenaamde schuurwoningen hebben een goothoogte van ca. 3m en een nokhoogte van ca. 7m. Ze zijn als langwerpige massa’s aan de noordzijde van het erf gesitueerd. De verhouding lengte breedte is ca. 1:2 dat kenmerkend is voor een schuurwoning. De schuurwoningen zijn iets van de weg afgelegd en liggen terug ten opzichte van de boerderij. De schuurwoningen zijn richting de Bernsestraat ingetogen uitgevoerd en zo ontstaat een duidelijk contrast met de rijkere detaillering van de boerderij.

De loodswoningen aan de zuidzijde zijn meer bestemd als gezinswoning en hebben de slaapkamers op de 1e en 2e verdieping. De tuinen zijn ruim en georiënteerd op het zuiden. De woningen dienen in architectuur een duidelijke verwijzing te hebben naar een loods. Er is dan ook gekozen voor een ingetogen uitstraling waarbij het dak overgaat in de gevel. Deze dakvorm loopt aan de achterzijde ook door en wordt zo in 1 massa gevormd. In de voorgevel worden speelsgewijs kozijnen geplaatst en de kopgevels zijn uitgevoerd in houtenplanken.

Ondanks de 3 typologieën van de boerderij, schuurwoningen en loodswoningen is er voor gekozen in de materialisering een eenheid te maken. Zo worden bij alle woningen dezelfde antracieten vlakke keramische dakpan gebruikt. De kozijnkleuren zullen gelijk zijn en tevens de houtenplanken van de loodswoningen zullen terugkomen in de gevels van de schuurwoningen. Ten slotte komt de oranje gevelsteen van de boerderij terug in de scheidingswanden van de schuurwoningen. De oranje gevelsteen is een verwijzing naar de huidige boerderij met opstallen waar ook een duidelijke oranje steen is gebruikt.