Nieuwbouw appartementen “Het Lederhuis”
Plaats Waalwijk
Ontwerp 2022
Opdrachtgever Ontwikkelaar
Realisatie In ontwikkeling
Inhoud
Oppervlakte 78 - 88 m2
Untitled-2
Untitled-2
Untitled-3

Het zal de nieuwe hoofdverbinding worden voor het centrum en de bezoekers van het schoenenmuseum.

Untitled-3

Aan de noordzijde van het centrum en wel direct naast het bekende Krophollercomplex waar onder andere het raadhuis en schoenenmuseum onderdeel van zijn hebben wij een plan gemaakt voor de bouw van een appartementencomplex met 9 appartementen, 5 stadsbungalows en 5 maisonnettewoningen. Daarnaast wordt een nieuwe doorsteek gemaakt vanuit de Grotestraat naar het parkeerterrein aan de Taxandriaweg. Het zal de nieuwe hoofdverbinding worden voor het centrum en de bezoekers van het schoenenmuseum. Er zullen geen parkeerplaatsen op eigenterrein worden gerealiseerd, omdat het parkeerterrein aan de Taxandriaweg binnen een straal van 200m ligt. Dit is de maximale loopafstand die door de gemeente is vastgesteld.

Naast de huidige Intersport ligt nu een compact pleintje als onderbreking tussen de panden van de Grotestraat en de panden van het Krophollercomplex. Dit pleintje voegt nu weinig toe aan de publieke ruimte. Zowel in functioneel als kwalitatief oogpunt. Dit pleintje wordt nu door het verwijderen van de Intersport aanzienlijk vergroot en een werkelijk plein. Aan dit plein op de hoek met de Grotestraat wordt het hoofdblok van het appartementencomplex gesitueerd met in de plint ruimte voor een winkel of horecazaak. Deze laatste functie zal het plein nog levendiger kunnen maken en kan een welkome toevoeging zijn aan deze locatie.

Richting de winterdijk gaat het plein over in een doorsteek en wordt tevens de bouwmassa lager. Hier bevinden zich een 5-tal stadsbungalows op de begane grond met daarboven 5 maisonnettewoningen. Deze woningen zijn meer ingetogen en zijn een verwijzing naar de arbeiderswoningen van weleer. Zoals ook de woningen aan de hooisteeg aan de oostzijde van het Krophollercomplex. Zo ligt de goothoogte iets boven de eerste bouwlaag, vormen de dakkapellen een duidelijk accent en liggen de voordeuren aan de doorsteek. Ook zit de woonkamer of keuken aan deze zijde om contact te hebben tussen bewoners en passanten. Dit bevorderd de leefbaarheid en is tevens een sociale controle.

Het hoofdblok grenzend aan het plein heeft 3 bouwlagen met een kap en heeft een alzijdigheid gekregen door zowel een kop te maken richting het plein als naar de Grotestraat. Door het blok tevens verticaal te geleden en verticaal los te knippen ontstaat er een leesbaar geheel. De goothoogte van het hoofdblok ligt op een 7,5m en sluit aan op de goothoogte van de panden aan de Grotestraat. De kap loopt een gedeelte verticaal en gaat dan over in het schuine gedeelte.  Hierdoor worden de kopgevels nog extra geaccentueerd en de bovenbouw visueel wat compacter gemaakt. De prominente erkers zijn een verwijzing naar de laagbouw. De balkons liggen half verdiept in de massa en zorgen zo voor geborgenheid. Echter door het iets te laten uitkragen ontstaat er een uitnodigend gebaar om onderdeel te zijn van de stedelijke context ofwel beter in contact de komen met het plein en de straat. Ook dit staat in het teken van de leefbaarheid.

Programmatisch bevindt zich in het hoofdblok op de begane grond een winkel of horeca gelegenheid. Daarboven bevinden zich een 9-tal appartementen. De entree van de appartementen bevindt aan de westzijde van het complex aan de Grotestraat. Van daaruit kan men doorlopen naar het trappenhuis en de lift. Vanuit het trappenhuis is er toegangen tot de bergingen. Deze bevinden zich binnen het bouwblok eveneens op de begane grond. Aan de pleinzijde is toegang tot het bergingenblok om met de fiets in en uit te kunnen. In de laagbouw zitten 5 stadsbungalows op de begane grond en hebben de voordeur aan de zijde van de doorsteek. Aan de achterzijde is een tuintje met berging gesitueerd. Boven deze 5 appartementen zijn de maisonnettewoningen gesitueerd. Deze hebben de voordeur op de begane grond eveneens aan de zijde van de doorsteek. De buitenruimte van deze woningen zit aan de achterzijde ofwel de westzijde. De bergingen van de maisonnetten zijn opgenomen in de plint van de hoofdbouw.

Het plan bevat 9 appartementen , 5 stadsbungalows en 5 maisonnettewoningen. Het betreft zowel 2 als 3-kamer appartementen tussen de 69-78m2 GBO. De maisonnettewoningen liggen op de verdieping en hebben er een zolderverdieping bij. Dat resulteert in oppervlakten van 88m2. De doelgroep voor deze woningen is behoorlijk breed. Echter aangezien er niet direct kan worden geparkeerd naast het complex zal de doelgroep zich vooral richten op jonge gezinnen, echtparen en alleenstaanden tot 65 jaar. Senioren met een hogere leeftijd zul je hier waarschijnlijk minder zien.

Het plan zal voldoen aan de laatste eisen ofwel de eisen gesteld aan BENG. De bedoeling is om bodem/luchtwarmtepompen te gebruiken die zorgen voor de verwarming en koeling. De ventilatie wordt geregeld door middel van een warmteterugwinning systeem en gestuurd op CO2. Het dak zal waar mogelijk bedekt worden met PV-cellen om de gebruikte elektriciteit op te wekken. Om oververhitting te voorkomen zullen er standaard zonweringen worden ingebouwd.